Obec Nemešany

Objednávka

Vykonanie laboratórnych skúšok, meraní a odberov - vzorka vody - MŠ Nemešany. Poštovné a doprava.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Regionálny úrad verejného zdravotnícta so sídlom v Poprade

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet objednávky: Vykonanie laboratórnych skúšok, meraní a odberov - vzorka vody - MŠ Nemešany. Poštovné a doprava.

Cena objednávky: 105.61 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.03.2022

Datum zverejnenia: 04.04.2022

Dokumenty