Obec Nemešany

Objednávka

Tlačivá pre MŠ Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022028

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ŠEVT, a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: Tlačivá pre MŠ Nemešany.

Cena objednávky: 14.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2022

Datum zverejnenia: 28.06.2022

Dokumenty