Obec Nemešany

Objednávka

Archívny box DONAU - hnedý, prepravné.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022036

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MODEL OBALY s.r.o.

Adresa dodávateľa: 036 01 Martin, E.B.Lukáča 2

IČO dodávateľa: 34118543

Predmet objednávky: Archívny box DONAU - hnedý, prepravné.

Cena objednávky: 8.59 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022

Dokumenty