Obec Nemešany

Objednávka

Spracovanie žiadosti o platbu k projektu "Autobusové zastávky-výstavba a rekonštrukcia I. etapa".

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022035

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda

Adresa dodávateľa: Víťaz 404, 082 38 Víťaz

IČO dodávateľa: 51730693

Predmet objednávky: Spracovanie žiadosti o platbu k projektu "Autobusové zastávky-výstavba a rekonštrukcia I. etapa".

Cena objednávky: 250.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022

Dokumenty