Obec Nemešany

Objednávka

Bager TB Takeuchi TB 215 s príslušenstvom na reguláciu potoka-úsek most za OcÚ, čistenie zariadenia, doprava do 3,5 t.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022034

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: BagreSpiš s.r.o.

Adresa dodávateľa: 052 01 Spišská Nová Ves, Hutnícka 3418/3

IČO dodávateľa: 44078447

Predmet objednávky: Bager TB Takeuchi TB 215 s príslušenstvom na reguláciu potoka-úsek most za OcÚ, čistenie zariadenia, doprava do 3,5 t.

Cena objednávky: 1260.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022

Dokumenty