Obec Nemešany

Objednávka

Výkopové práce bagrom na stavenisku /Požiarna zbrojnica/.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022030

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Imrich Franc

Adresa dodávateľa: 053 04 Buglovce 35

IČO dodávateľa: 45482071

Predmet objednávky: Výkopové práce bagrom na stavenisku /Požiarna zbrojnica/.

Cena objednávky: 240.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.06.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022

Dokumenty