Obec Nemešany

Objednávka

Preprava fekálnych odpadov.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023007

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: FARMA NEMEŠANY s.r.o.

Adresa dodávateľa: 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 51442442

Predmet objednávky: Preprava fekálnych odpadov.

Cena objednávky: 80.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.01.2023

Datum zverejnenia: 07.03.2023

Dokumenty