Obec Nemešany

Objednávka

Inžinierska činnosť na projekt Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: pro M, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za Sédriou 682/46, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 53319788

Predmet objednávky: Inžinierska činnosť na projekt Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nemešany.

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.04.2023

Datum zverejnenia: 27.04.2023

Dokumenty