Obec Nemešany

Objednávka

Vykonanie laboratórnych skúšok, meraní a odberov-vzorka pitnej vody z MŠ Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023031

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet objednávky: Vykonanie laboratórnych skúšok, meraní a odberov-vzorka pitnej vody z MŠ Nemešany.

Cena objednávky: 137.65 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2023

Datum zverejnenia: 06.07.2023

Dokumenty