Obec Nemešany

Objednávka

Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023032

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: DROGÉRIA ABC Ján Lazor

Adresa dodávateľa: Nám. Majstra Pavla 31, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 10861708

Predmet objednávky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ Nemešany.

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2023

Datum zverejnenia: 06.07.2023

Dokumenty