Obec Nemešany

Objednávka

Dodávka a montáž chlorácie vody GRUNDFOS DDE-P

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023036

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: SOBWATER, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 6, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 36457167

Predmet objednávky: Dodávka a montáž chlorácie vody GRUNDFOS DDE-P

Cena objednávky: 1380.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2023

Datum zverejnenia: 18.08.2023

Dokumenty