Obec Nemešany

Objednávka

Čistič vysokotlaký motorový PW 210, 6.5HP, elektrický štart, spípanie na diaľku

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023037

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ABSE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Československej armády 10330/20, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36407798

Predmet objednávky: Čistič vysokotlaký motorový PW 210, 6.5HP, elektrický štart, spípanie na diaľku

Cena objednávky: 809.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.08.2023

Datum zverejnenia: 18.08.2023

Dokumenty