Obec Nemešany

Objednávka

Bio kompostovateľné sáčky, plastové vrecia.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023038

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAT-obaly, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta poľnohospodárov 787, 97101 Prievidza

IČO dodávateľa: 36315303

Predmet objednávky: Bio kompostovateľné sáčky, plastové vrecia.

Cena objednávky: 60.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty