Obec Nemešany

Objednávka

Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli MŠ, hlavná ročná konrola multifunkčného ihriska v športovom areáli obce

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023041

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: EKOTEC spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet objednávky: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli MŠ, hlavná ročná konrola multifunkčného ihriska v športovom areáli obce

Cena objednávky: 386.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty