Obec Nemešany

Objednávka

Toner do tlačiarne pre OcÚ, áplne do tlačiarne pre MŠ Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023042

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 81 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 36617661

Predmet objednávky: Toner do tlačiarne pre OcÚ, áplne do tlačiarne pre MŠ Nemešany.

Cena objednávky: 182.09 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty