Obec Nemešany

Objednávka

Nádoba na prepravu jedla 17 L.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023043

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: HODO, s.r.o

Adresa dodávateľa: Priekopnícka, 10559/24, 821 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 50210734

Predmet objednávky: Nádoba na prepravu jedla 17 L.

Cena objednávky: 105.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty