Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 02.12.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Centrum voľného času

Adresa objednávateľa: Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa: 00188000

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet zmluvy: Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie podľa Čl. III. Zmluvy na základe predložených údajov podľa Čl. II. ods. 8 Zmluvy.

Zmluvná cena: 25.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2020

Datum zverejnenia: 14.12.2020

Dokumenty Pdf Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na z.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Pondelok 14. December 2020 12:51 )