Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Zmena doby výpožičky. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 16.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok c. 1 k Zmluve o vypozicke podpisany 15.03.2021.pdf ( veľkosť: 193,1 KB, aktualizované: Utorok 16. Marec 2021 11:12 )