Obec Nemešany

Zmluva

ZMLUVA č. 1421 576 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1421 576

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu sume 1400 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Zmluvná cena: 1400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.05.2021

Datum zverejnenia: 17.05.2021

Dokumenty Pdf ZMLUVA č. 1421 576.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Pondelok 17. Máj 2021 19:07 )