Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9929841270

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Balík Biznis linka XL

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.06.2021

Datum zverejnenia: 25.06.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb_balik sluzieb.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 25. Jún 2021 15:01 )