Obec Nemešany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2021

Názov objednávateľa: Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves

Adresa objednávateľa: 052 01 Spišská Nová Ves, Nám. SNP 2258/2

IČO objednávateľa: 00416258

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet zmluvy: poskytnutie finančného príspevku vo výške 40 € na Aktív BDK - slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.06.2021

Datum zverejnenia: 25.06.2021

Dokumenty Pdf Aktiv BDK -SCK SNV Zmluva o poskytnuti financneho prispevku.pdf ( veľkosť: 496,5 KB, aktualizované: Piatok 25. Jún 2021 15:22 )