Obec Nemešany

Zmluva

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-512-001-003

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-512-0

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 42084636

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu: Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa

Zmluvná cena: 89808.82 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.07.2021

Datum zverejnenia: 15.07.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnuti financneho prispevku Autobusove zastavky.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Piatok 23. Júl 2021 08:53 )
Pdf Zmluva o poskytnuti financneho prispevku.pdf ( veľkosť: 602 KB, aktualizované: Štvrtok 15. Júl 2021 14:08 )