Obec Nemešany

Zmluva

Dohoda č. 1/2021 o spoločnom školskom obvode

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2021

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Mesto Spišské Podhradie

Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 00329622

Predmet zmluvy: Dohoda zmluvných strán o vytvorení spoločného školského obvodu základných škôl pre ročníky 1.- 9. (obce Baldovce, Buglovce, Dúbrava, Harakovce, Nemešany, Studenec a Ordzovany) a ročníky 5 - 9. (pre obce Beharovce, Bijacovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Pongrácovce a Poľanovce), a to za účelom zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v týchto obciach.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty Pdf Dohoda o školskom obvode (003).pdf ( veľkosť: 401,4 KB, aktualizované: Pondelok 27. September 2021 17:32 )