Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-003 zo dňa 15.07.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-D1-51

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 42084636

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom.

Zmluvná cena: 100000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.09.2021

Datum zverejnenia: 05.10.2021

Dokumenty Pdf IROP_CLLD_X653_D1_512_001_003.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Utorok 05. Október 2021 08:34 )