Obec Nemešany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABB6

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309070ABB6

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.

Zmluvná cena: 27276.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.10.2021

Datum zverejnenia: 25.10.2021

Dokumenty Pdf 3032738.pdf ( veľkosť: 697,3 KB, aktualizované: Pondelok 25. Október 2021 10:35 )
Pdf Príloha c. 1 a príloha c. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP c. 30907.pdf ( veľkosť: 16,2 MB, aktualizované: Pondelok 25. Október 2021 11:15 )