Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 17 l Zmluve č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO z obce Nemešany

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zmena cien za zber, prepravu, zneškodnenie a uloženie KO od 1.1.2022.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2021

Datum zverejnenia: 10.11.2021

Dokumenty Pdf Dodatok c. 17 k Zmluve c. 10_L_2006 o zbere, preprave a zneskod.pdf ( veľkosť: 646 KB, aktualizované: Streda 10. November 2021 14:16 )