Obec Nemešany

Zmluva

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.07.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: DODATOK č. 1

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: StavStar s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 59/42, Granč - Petrovce, 053 05

IČO dodávateľa: 47550571

Predmet zmluvy: V článku III. Miesto a čas vykonania diela sa text v bode 3.3 nahrádza novým textom a to: "Termíny realizácie diela: do 120 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom."

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2021

Datum zverejnenia: 28.12.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.07.2020.pdf ( veľkosť: 700,1 KB, aktualizované: Utorok 28. December 2021 18:06 )