Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419008530

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419008530

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie majetku.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2022

Datum zverejnenia: 19.05.2022

Dokumenty Pdf Dod. c. 2 k poist.zmluve 4419008530.pdf ( veľkosť: 684,1 KB, aktualizované: Štvrtok 19. Máj 2022 17:35 )
Pdf Dodatok c. 2 k poistnej zmluve 4419008530.pdf ( veľkosť: 497,5 KB, aktualizované: Štvrtok 19. Máj 2022 17:35 )