Obec Nemešany

Zmluva

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-X653-512-001-003 zo dňa 15.7.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-512-0

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 42084636

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa dĺžka realizácie na 10 mesiacov, začiatok realizácie: 01.08.2021, ukončenie realizácie 31.5.2022.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022

Dokumenty Pdf Dodatok c. 3 k zmluve o poskytnuti FP cislo IROP_CLLD_X653_512_.pdf ( veľkosť: 953,9 KB, aktualizované: Štvrtok 23. Jún 2022 10:29 )