Obec Nemešany

Zmluva

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.07.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: StavStar s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 59/42, Granč - Petrovce, 053 05

IČO dodávateľa: 47550571

Predmet zmluvy: Zmena "Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.07.2020".

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2022

Datum zverejnenia: 22.08.2022

Dokumenty Pdf DODATOK c. 3 K ZMLUVE O DIELO zo dna 10.07.2020.pdf ( veľkosť: 821,6 KB, aktualizované: Pondelok 22. August 2022 14:21 )