Obec Nemešany

Zmluva

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať /dalej len "Zmluva"/ č. RA-SNCA/20194351

Identifikácia

Číslo zmluvy: RA-SNCA/20194351

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Adresa dodávateľa: Kollárová 8, 917 02 Trnava

IČO dodávateľa: 42156424

Predmet zmluvy: Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.09.2022

Datum zverejnenia: 13.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva c. RA-SNCA_20194351.pdf ( veľkosť: 696 KB, aktualizované: Utorok 13. September 2022 11:26 )