Obec Nemešany

Zmluva

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-X653-512-001-003 zo dňa 15. 07. 2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-512-0

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 42084636

Predmet zmluvy: Zmena zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom: Mení sa rozpočet projektu pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených výdavkov. Menia sa slovné spojenia v ustanoveniach Dodatkov č.1, 2, 3 kde sú uvedené nesprávne slovné spojenia z dôvodu zrejmých chýb v písaní.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.09.2022

Datum zverejnenia: 13.09.2022

Dokumenty Pdf Dodatok c. 4 k zmluve o poskytnuti financneho prispevku c. IROP.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Utorok 13. September 2022 15:06 )