Obec Nemešany

Zmluva

LICENČNÁ ZMLUVA

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20210120

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Matej Pončák - Soft Skis Academy

Adresa dodávateľa: 08203 Seniakovce 7, okr. Prešov

IČO dodávateľa: 50471899

Predmet zmluvy: Zmluva číslo: 20210120 Zmluva o poskytnutí licencie na softvér "SKIS - ŠKolský Informačný Systém" uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty Pdf LICENCNA ZMLUVA c. 20210120.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 20:12 )