Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 02.12.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML-29/2022-1486

Názov objednávateľa: Centrum voľného času

Adresa objednávateľa: Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa: 00188000

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet zmluvy: Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie na kalendárny rok 2022 a na žiaka CVČ s trvalým pobytom na území poskytovateľa.

Zmluvná cena: 75.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2022

Datum zverejnenia: 06.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dod.c.2 k Zml.o poskytn. fin.prostr. na zaujm.vzdel..pdf ( veľkosť: 464,3 KB, aktualizované: Utorok 06. December 2022 09:15 )