Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 18 k Zmluve č. 10/L/2006 o zbere preprave a zneskodňovaní komunálneho odpadu z obce Nemešany

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML-30/2022-1598

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zmena cien za zber, prepravu a zneškodnenie KO od 1.1.2023.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.12.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Nemešany.pdf ( veľkosť: 625 KB, aktualizované: Streda 04. Január 2023 19:57 )