Obec Nemešany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.12.2023 Vypracovanie odborného stanoviska.
P14F000174
100.00 € bez DPH Obec Nemešany Správa NP Slovenský raj so sídlom v Sp. Novej Vsi 05.12.2023 11.12.2023
12.12.2023 Mikulášske balíčky.
2023330
447.34 € s DPH Obec Nemešany Mgr. Vladimír Repiský 28.11.2023 08.12.2023
12.12.2023 Obedy zamestnancov obce za obd. 11/2023.
FA2023082
620.40 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.12.2023 08.12.2023
12.12.2023 Celodenná strava detí MŠ Nemešany za 12/2023.
FA2023083
605.02 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.12.2023 08.12.2023
12.12.2023 Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obdobie 11/2023.
FA2023084
205.80 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.12.2023 08.12.2023
12.12.2023 Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.11.2023-30.11.2023-telefón, mobil a internet-OCÚ
8339844907
55.48 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.12.2023 04.12.2023
12.12.2023 Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.11.2023-30.11.2023-telefón a internet-Materská škola.
8339844968
32.48 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.12.2023 04.12.2023
12.12.2023 Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.11.2023-30.11.2023-internet - budova s.č.33.
8339845011
23.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.12.2023 04.12.2023
12.12.2023 Montáž čipov, čipy na nádoby, nahranie obce do systému MAWIS.
1532304724
633.76 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 06.12.2023 06.12.2023
12.12.2023 Zemný plyn za obdobie 12/2023
8621166792
1333.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
12.12.2023 Elektrina za 12/2023-verejné osvetlenie.
1012375837
214.92 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2023 01.12.2023
12.12.2023 Elektrina za obdobie 12/2023-budova súp. č. 62-OcÚ,KD,MŠ a budova súp. č. 33-KSP.
1012375838
251.64 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2023 01.12.2023
12.12.2023 Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 11/2023 - verejné osvetlenie.
1052372717
46.65 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 30.11.2023 05.12.2023
12.12.2023 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023.
1023120693
36.00 € s DPH Obec Nemešany osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.12.2023 01.12.2023
12.12.2023 Vývoz 110 l a 240 l komunál, 200301 zmesový komunálky odpad, popl. za uloženie odpadu a zneškodnenie odpadu za 11/2023.
1532304680
1256.90 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 01.12.2023 01.12.2023
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1051.
1 3 5 6 7 8 9 70 71