Obec Nemešany

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
25.09.2020 údržba dataprojektora v MŠ
65
210.00 € s DPH Obec Nemešany AVALON IT 23.09.2020
22.09.2020 materiál-rúry PVC kanal.,odbočky,kolená kanal..presuvky,redukcia kanal.,,montážne mazivo
64
6977.00 € s DPH Obec Nemešany Mužík Ľubomír 11.09.2020
14.09.2020 štrk a doprava
62
1300.00 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 11.08.2020
14.09.2020 Tlačivá pre MŠ-Evid.listok-Záznam o dieaťi, Triedna kniha pre MŠ, Osobný spis dieťaťa,Ranný filter
63
24.94 € s DPH Obec Nemešany ŠEVT a.s. 27.08.2020
08.09.2020 Práce pri regulácii potoka v obci Nemešany-ručné vyberanie starej dlažby a uloženie na palety, výroba suchého betónu miešačkou, navážanie štrku fúrikmi, úprava terénu vibračnou doskou, pokládka novej dlažby, špárovanie dlažby, vysprávky mostových rúr, navážanie zeminy a úprava brehov potokov.
61
5300.00 € s DPH Obec Nemešany Dzurilla Jozef - ĎOĎO 03.08.2020
13.08.2020 štrk, doprava
60
1460.00 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 28.07.2020
13.08.2020 Betón C25/30
59
1439.40 € s DPH Obec Nemešany Jaroslav Olejník - Betol 03.08.2020
13.08.2020 Cement, DEn Braven plastifikátor betónov,služby dodania Iveco, služby vykládka Iveco,Palety,Vibrátor betón MAR-POL
58
873.89 € s DPH Obec Nemešany Stavebniny KLEŠČ 03.08.2020
07.08.2020 Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody: Nemešany polyfunkčný objekt 33,doprava,poštovné
57
100.24 € s DPH Obec Nemešany Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 29.06.2020
06.08.2020 Práca čerpadlom betónu,úhrada za ubehnuté km,štartovacia zmes
56
222.60 € s DPH Obec Nemešany J&H trans, spol- s r. o. 23.07.2020
04.08.2020 materiál- odbočka kan.,PVC presuvka,PVC šachta revízna,, rúra PVC kanal., redukcia,koleno kanal.
55
3177.97 € s DPH Obec Nemešany MUžík Ľubomír 30.07.2020
03.08.2020 Vypracovanie a odoslanie súhrnných správ podľa zák. o verej.obstarávaní
54
100.00 € s DPH Obec Nemešany Mgr. Michal Magda 27.07.2020
29.07.2020 Pokládka dlažby pri regulácii potoka: ručné vyberanie starej dlažby, ručný výkop terénu v potoku, navážanie zeminy a kameňa fúrikmi, štrkovanie terénu a príprava pod dlažbou, výroba suchého betónu miešačkou,pokládka dlažby v potoku,špárovanie dlažby
50
4300.00 € s DPH Obec Nemešany Peter Gallovič, Ml. 20.07.2020
29.07.2020 Aktualiz.rozpočtu pre stavbu "Autobus.zastávky v obci Nemešany-výst.a rekonštr.I.etapa"
51
240.00 € s DPH Obec Nemešany ISPO spol. s. r. o. 20.07.2020
29.07.2020 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP: "Autobusové zastávky"
52
300.00 € s DPH Obec Nemešany Mgr. Michal Magda 20.07.2020
Zobrazených 211 - 225 z celkových 275.
1 2 11 12 13 15 17 18 19