Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.01.2022 Nájom hrobového miesta.
15/2012
55.00 € bez DPH Dušan Gallovič Obec Nemešany 31.12.2021
19.01.2022 Nájom hrobového miesta.
16/2012
40.00 € bez DPH Miroslav Butvin Obec Nemešany 31.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
1/2011
15.00 € bez DPH Margita Hricová Obec Nemešany 13.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2/2011
40.00 € bez DPH Margita Hricová Obec Nemešany 13.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
4/2011
80.00 € bez DPH Mgr. Alžbeta Černická Obec Nemešany 14.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
6/2011
55.00 € bez DPH Ing. Oľga Mačáková Obec Nemešany 16.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
9/2011
50.00 € bez DPH Stanislav Baroš Obec Nemešany 14.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
11/2011
60.00 € bez DPH František Bartoš Obec Nemešany 13.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
13/2011
15.00 € bez DPH Anna Krivošová Obec Nemešany 13.12.2021
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
15/2011
70.00 € bez DPH Katarína Mydlárová Obec Nemešany 13.12.2021
03.01.2022 DEUS prenecháva do vlasníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku, aktuálne nachádzajúcu sa v priestoroch Používateľa, určenú čo do druhu a počtu v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Zoznam výpočtovej techniky.
ZLP-VT-2021-0406
100.00 € bez DPH Obec Nemešany DataCenrum elektronizácie územ. samosprávy Slovenska /DEUS/ 02.11.2021
28.12.2021 Ceny za zber, prepravu a zneškodnenie KO od 1.2.2022. Ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 1.2.2022
Dodatok č. 17
0.00 € bez DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 20.12.2021
28.12.2021 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 28.2.2022.
0247/2022
0.00 € bez DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 22.12.2021
28.12.2021 Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu
DODATOK č. 1
201.38 € bez DPH MB-RAMS s.r.o. Obec Nemešany 22.12.2021
28.12.2021 V článku III. Miesto a čas vykonania diela sa text v bode 3.3 nahrádza novým textom a to: "Termíny realizácie diela: do 120 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom."
DODATOK č. 1
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 21.12.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 138.
1 2 3 4 6 8 9 10