Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.05.2020 Magio Internet XL - Optik GPON v budove s.č.33
9919580588
20.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
26.05.2020 Magio Internet XL - Optik GPON v Materskej škole Nemešany
9919581023
20.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
26.05.2020 Biznis linka S-pevná linka MŠ Nemešany
2028718021
14.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
25.05.2020 prenájom pozemkov o výmere 1,5467 ha od 1.1.2020 na dobu určitú a to 10 rokov
2592
77.34 € s DPH FARMA NEMEŠANY s.r.o. Obec Nemešany 01.01.2020
04.05.2020 predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 1531/4 druh pozemku vodná plocha o výmere 76 m²
126.20 € s DPH Jozef Krempaský Obec Nemešany 28.04.2020
25.04.2020 predaj pozemku registra C KN parc. č. 1531/3 druh pozemku vodná plocha o výmere 416 m²
690.60 € s DPH Michal Mačák a manž. Marta Mačáková, rod. Kováčová Obec Nemešany 20.04.2020
23.04.2020 dohoda na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny od 1.5.2020 do 31.12.2021
5841/2016
0.00 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 17.04.2020
26.03.2020 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú príptavu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1420 335
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.03.2020
25.03.2020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fi.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto v rámci nár. projektu "Praxou k zamestnaniu 2"
20/36/054/48
7645.56 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.03.2020
27.02.2020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ
20/36/054/31
8994.76 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.02.2020
27.02.2020 Balík služieb: Správa registratúry Optimal
R20200205
2591.17 € s DPH Obec Nemešany Archivovanie SK s.r.o. 27.02.2020
21.02.2020 triedený zber na území obce
VSN0709201506
0.00 € s DPH Obec Nemešany ENVI - PAK, a.s. 31.12.2019
21.02.2020 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
VSN0709201506
0.00 € s DPH Obec Nemešany ENVI - PAK, a.s. 16.05.2016
13.02.2020 zhotovenie webovej stránky, poskytovanie služby webhostingu a registrácie doménových mien
050220-003
192.00 € s DPH Obec Nemešany webex.digital s.r.o. 05.02.2020
13.02.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov
2020/212
0.00 € s DPH Obec Nemešany webex.digital s.r.o. 05.02.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 138.
1 2 3 4 5 6 7 9